IF Performans

05392060226  

NASIL BİR YER?
Gecenin karanlığında kırmızı bir yer...
Müzik her şeyden önce bir iletişim ve paylaşım aracıdır.
Sayısız kitleleri ortak bir değer etrafında toplamayı başarır.

NEDEN IF PERFORMANCE HALL ANLATSANIZA BİRAZ...
IF Performance Hall; kaliteli, özgün iç mekan tasarımı ve görsel iletişim diliyle Eskişehir’de fark yaratmıştır. 
Her ay düzenli olarak yayınladığı afişlerle Eskişehir'de düzenli etkinlik kültürünü sağlamlaştırarak gerek sosyal ağlardan gerek web sitesi üzerinden on binlerce takipçisiyle
her an iletişim halindedir.

IF Performance Eskişehir'de 2019 senesinde açılmış olup o günden bu yana yenilenen genç kadrosu, dekorasyonu ve ses-ışık sistemi ile IF Performance Hall,
Eskişehir'e özgün, kaliteli müzik ve yenilikçi bir eğlence kültürünü sunma hedefliyle yola çıkmıştır. 1000 kişiye kadar kapasiteye sahip olup, müşteri kullanımına uygun 
2 adet bar,10-12 kişilik performans sahnesi ile misafir memnuniyeti felsefesine yoğunlaşılmıştır. Açıldığından beri sadece yerel konukları
tarafından değil, ulusal sanatçılar tarafından da rağbet görüp Eskişehir'in en iyi ve en profesyonel performans adresi haline gelmiştir.

Sayısız kitleleri ortak bir değer etrafında toplamayı başarır.
**************
Bir ayna gibi duygularımızın dışa vurumunda bize yardımcıdır.
**************
Herkes için ruhsal bir ihtiyaçtır. Kimyasal veya deneysel açıklaması
olmakla birlikte rahatlatıcı yönü olduğu kesindir.

HOW IS THERE LIKE?
A red place in the dark of the night ...
Music is first of all a communication and sharing tool.
It manages to collect countless audiences around a common value.

WHY IF YOU SAY IF PERFORMANCE HALL ...
IF Performance Hall; has made a difference in Eskişehir with its high quality, original interior design and visual communication language.
With tens of thousands of followers, both on social networks and on the website, by reinforcing the regular event culture in Eskişehir with posters published regularly every month.
He is always in communication.

IF Performance Hall opened in 2019 in Eskişehir and renewed since then, with its young staff, decoration and sound-light system,
It set out with the aim of offering original, quality music and an innovative entertainment culture to Eskişehir. It has a capacity of up to 1000 people and is suitable for customer use
With 2 bars, a performance scene of 10-12 people, the focus is on guest satisfaction. Only local guests since opening
It has become the best and most professional performance address of Eskişehir by being attracted not only by but also by national artists.

It manages to collect countless audiences around a common value.
**************
It helps us to express our feelings like a mirror.
**************
It is a spiritual need for everyone. Chemical or experimental description
However, it is certain that it has a relaxing aspect.